کرگیری چیست؟

کرگیری کرگیری یا همان مغزه گیری بتن، به عملی گفته می شود که یک حفره یا شکلی استوانه مانند را از بتن جدا می کنند.

ادامه مطلب »