09124289983

09121061099

mobile Icon
هیلتی

نحوه کاشت میلگرد و 2 نوع بولت در بتن

نحوه کاشت میلگرد در بتن و انواع بولت ها

این مقاله قصد داریم تا نحوه کاشت میلگرد و انواع بولت  در بتن را با هم بررسی کنیم. با توجه به معادن مناسب مصالح سنگی در سراسر ایران تهیه بتن و استفاده از آن در پروژه های مختلف سازه ای بسیار رواج دارد. اما نکته ای که باید متذکر شویم این می باشد که بتن در مقاومت فشاری بسیار مقاوم می باشد اما در بحث کشش دچار ضعف می باشد. به نوعی که در زمان طراحی و استفاده از بتن از مقاومت کششی آن صرف نظر می کنند.

برای اینکه بتوانند به صورت مناسب از این ماده در موارد مختلف استفاده شود از موادهای دیگر که دارای مقاومت کششی بسیار مناسب می باشند ترکیب می کنند. یکی از مواد که در مقاومت کششی بسیار عملکرد مناسبی داشته است فولاد می باشد. که ما در ترکیب با بتن این موضوع را مشاهده می کنیم که به صورت بتن آرمه یا بتن مسلح می نامند.

سعی می شود تاقبل از بتن ریزی میلگرد های مناسبی در این بخش کار شود تا در زمان گیرش این دو با هم یک ترکیب مناسبی را تشکیل دهند. اما اگر در زمان قبل از بتن ریزی آرماتورها به درستی کار نشود بعد از گیرش بتن باید به صورت خاصی در آن کار شود. این میلگردها باید به صورت کاشت و به وسیله دستگاه مخصوص صورت گیرد. یکی از امکاناتی که برخی از شرکت های فعال در زمینه محصولات و خدمات دهی مربوط به آن انجام می شود.

امکانات لازم برای کاشت میلگرد

برای اینکه شما بتوانید میلگردهای مربوطه را در سطح بتن قرار دهید نیاز دارید تا یک سری ابزارها داشته باشید. دریل، شلینگ تزریق چسب مخصوص، گان مخصوص تزریق چسب، برس مویی، تجهیزات مربوط به دمنده و مکنده هوا برای تخلیه سوراخ کاشت میلگرد، کلاهک های حفظ چسب، وسایل آزمایش کنترل کیفیت مربوط به چسب و تجهیزات ایمنی از موارد مهم می باشد.

نحوه کاشت میلگرد در بتن مهم می باشد. یکی از مهم ترین ابزارها در این بین چسب مربوط به کاشت می باشد که دارای انواع مختلفی می باشد. معمولاً این چسب ها دوجزیی می باشند و جزء اول آن شامل رزین اپوکسی و جزء دوم به عنوان سخت کننده می باشد. شما می توانید با استفاده از این چسب ها در موادهای مختلف کاشت میلگرد یا انکربولت ها را داشته باشید.

چسب های مربوط به بولت می تواند به صورت بسته بندی تزریق به روش تفنگی و یا چسب کاشت بولت با بسته بنید حجمی باشد.

مراحل مربوط به کاشت میلگرد

کاشت مربوط به میلگرد به دو صورت شیمیایی و مکانیکی می باشد. که شما می توانید آن را انجام دهید. در هر دو روش شما باید اول به وسیله دستگاه دریل های مخصوص، سوراخ هایی را ایجاد نمایید. در ایجاد این سوراخ شما نیاز دارید تا متناسب با قطر مربوط به آن این سوراخ را تهیه نمایید. فقط این تفاوت وجود دارد که در سوراخ مربوط به کاشت شیمیایی شما باید سوراخ بزرگتری ایجاد نمایید. اما در کاشت مکانیکی شما باید متناسب و اندازه با کاشت رول بولت (انکربولت) باشد.

کاشت شیمیایی میلگرد در بتن
روش شیمیایی یکی از نحوه کاشت میلگرد در بتن

در ادامه بعد از اینکه سوراخ مربوط به آن تهیه شد باید توسط دستگاه باد تمیزکاری صورت بگیرد و باید به بعد از آن برسیم. در روش شیمیایی شما چسب مخصوص مربوط به آن را به داخل سوراخ تزریق می کنیم. در روش مکانیکی شما بعد از اینکه قطر سوراخ مناسب انجام دادید و تمیزکاری صورت گرفت نیاز است تا رول بولت ها را به وسیله چکش وارد سوراخ کنید. در ادامه نیز مهره های مربوط به آن را قرار می دهیم.

رول بولت ها می تواند به چهار صورت اجرایی شود. اصطکاکی، کلیدی، اصطکاکی و کلیدی و همچنین چسبندگی صورت گیرد.

روش مکانیکی کاشت بولت در بتن
روش مکانیکی کاشت بولت در بتن

البته نکات مهم مربوط به این فرایند باید رعایت شود.  به عبارتی تعیین و محاسبه قطر مناسب سوراخ و در ادامه نیز تمیز کردن مناسب سوراخ ها عاری از چربی و مواد روغنی و همچنین تکه های مربوط به سوراخ کاری انجام گیرد.

سخن پایانی نحوه کاشت میلگرد در بتن

زمانی شما در اثر بی توجهی و یا اینکه اشتباهی میلگردهای مربوط به مراحل بعدی ساخت را در بتن به کار نبردید و یا اینکه در بخش سازه شما تغییراتی ایجاد شده است و نیاز به تقویت دارد باید میلگردهای جدیدی را اضافه کنیم. این میلگردها می تواند در قسمت پی، ستون، میلگردهای مربوط به پله، میلگردهای مربوط به ریشه کف بام و… را بیان نمود.

میزان عمق سوراخ برای کاشت میلگرد در بتن نیاز با توجه به آیین نامه و شرکت های سازنده های چسب مشخص می شود. البته باید به حدی باشد که شما بتوانید تا حدی انتقال نیرو و تحمل مربوط به آن را داشته باشد. نقش اصلی آرماتورها تحمل نیرو کششی می باشد که باید این عمل را به درستی انجام دهد. به نوعی که در زمان اعمال نیرو باعث کنده شدن و  یا عدم عملکرد مناسب را داشته باشیم.

برای اینکه بتوانید از این قابلیت به صورت مناسب استفاده کنید، با توجه تنوع نحوه کاشت میلگرد  و لزوم پیوستگی مناسب بین میلگرد و بتن باید یک تیم متخصص با تجهیزات و تجربه مناسب این عمل را انجام دهد. شما نیز برای زمان به کارگیری این قابلیت نیاز دارید تا در زمان انتخاب شرکت متخصص در این حوزه توجه و تحقیقات لازم را انجام دهید. شما می توانید از طریق شرکت برش بتن نیز این خدمات را به صورت مناسب برای مقاوم سازی استفاده نمایید.