09124289983

09121061099

mobile Icon
هیلتی

کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات

کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات

کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات یکی از موضوعاتی می باشد که تمامی مهندسان در حوزه ساختمانی با آن مواجهه می شوند. در هر ساختمانی یک سری لوله و تأسیسات مکانیکی و برقی برای تأمین نیازهای ساختمان در زمان بهره بردازی باید تعبیه شود. این تأسیسات نیاز دارند تا از داخل سقف ها عبور کنند. سوراخ کردن سقف ها با وسیله عادی نمی تواند صورت گیرد و باید به وسیله های دستگاه های مخصوص سوراخ کن سقف های بتنی انجام شود.

با توجه به تنوع سقف های سازه ای از نوع بتنی شما باید این موضوع بتوانید در تمامی سقف ها اجرایی نمایید. شما در این حالت می توانید سوراخ های دایره ای در سقف ها ایجاد کرده و فضایی برای عبور تأسیسات فراهم نمایید. کرگیری یا مغزه گیری از بتن مسلح با توجه به عدم هماهنگی لازم بین مهندسین مختلف ساختمان امری رایج می باشد و امکان استفاده از آن در پروژه های عمرانی بسیار زیاد می باشد. در ادامه قصد بررسی داریم تا بررسی نماییم که کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات می تواند راه حل مناسبی برای این منظور باشد. 

عبور تأسیسات در سقف بتنی

اجرای تأسیسات در سقف های بتنی یکی از مراحل مهم می باشد. چون این تأسیسات باید در تمامی طبقات ساختمان ادامه پیدا کند، نیاز می باشد تا سوراخی در سقف های ایجاد شود. در زمان اجرای سقف باید این موضوعات دیده شود تا بتوان به صورت مناسب تأسیسات را به طبقات بالا روانه کنیم. خیلی اوقات برای قبل از بتن ریزی باید این موضوع دیده شود و شما بتوانید به راحتی تأسیسات خود را در سقف ها عبور دهید. اما اگر این موضوع دیده نشود و یا اینکه هماهنگی مناسبی ایجاد نشود باعث می شود تا به سراغ سوراخ کردن سقف و کرگیری شود.

عبور تأسیسات در سقف بتنی
عبور تأسیسات در سقف بتنی

لولهای مربوط به آب، فاضلاب، تهویه و همچنین تأسیسات برقی از جمله مواردی می باشد که در جهت های عمودی ساختمان نیز ادامه داده می شود. البته این موضوع مهم می باشد که چه قسمت هایی از ساختمان سوراخ کنیم تا دچار آسیب به سازه نشود.

این سوراخ کاری می تواند با ایجاد یک سوراخ و به شکل دایره ای باشد که با عمق مربوط به ضخامت سقف صورت گیرد. روش دیگر نیز استفاده از این می باشد که شما سوراخ به شکلی صورت دهید که به شکل هایی مانند مستطیل و یا اشکال دیگر تهیه شود. شما در این حالت می توانید تأسیسات مربوطه را به صورت مناسب عبور دهیم.

کرگیری در انواع سقف های بتنی

با توجه به دهانه سقف ها و همچنین شرایط ساخت شما تنوع زیادی در سقف سازه ای مشاهده می کنید. در هر یک از آن ها شما ممکن است نیاز به عبور تأسیسات از داخل بتن سقف ها داشته باشید. آیا می توان با دستگاه کرگیر این سوراخ را در سقف ایحاد کنیم؟

باید بگوییم که سقف های دال ساده، سقف تیرچه بلوک، سقف وافل از جمله متدوال ترین سقف ها در کشور می باشد. شما می توانید کرگیری در سقف های دال، سقف تیرچه بلوک و وافل داشته باشید که می تواند به بهترین شکل فضایی را مهیا کند تا بتوانید لوله ها و موارد مختلف مربوط به تأسیسات ساختمان را عبور دهید.

کرگیری برای عبور تأسیسات
کرگیری برای عبور تأسیسات در انواع سقف ها

شما در اکثر سازه های بعد از اجرا ممکن است به دلیل تغییرات و یا عدم دقت لازم نیاز داشته باشید تا تجدید نظری انجام دهید. این تجدید نظر امکان دارد باعث سوراخکاری در سقف شود که نیاز است تا با وسیله مناسب و توسط متخصص آن صورت گیرد. همه این موارد مربوط به کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات نیاز دارد تا از دستگاه و اپراتور مربوط به آن حرفه ای ترین موارد باشد. شما می توانید به راحتی از طریق ما کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات در تهران و همچنین شهرستان با ما همکاری نمایید.

نتیجه گیری کرگیری انواع سقف بتنی جهت عبور تأسیسات

در اکثر ساختمان های بتنی در بخش های مختلف برای ایجاد سوراخ در بتن به منظور ایجاد سوراخ در قطر و عمق های مختلف می توانید  داشته باشید. ایجاد سوراخ در سقف های مختلف بتنی می توانید به راحتی از طریق کرگیری صورت گیرد. که به روش دستی و عادی با توجه به مقاومت زیاد بتن گیرش یافته نمی تواند به راحتی صورت گیرد و نیاز است تا شما این موضوع را با استفاده از دستگاه مخصوص خود صورت دهید.

دستگاه کرگیری قدرتمند می تواند به صورت مناسبی کمک کننده به شما در جهت ایجاد سوراخ و عبور تأسیسات صورت گیرد. نکته جالب این می باشد که شما می توانید با ایجاد سوراخ های متوالی و در جهت مختلف به ایجاد سوراخی با شکل مورد نظر تهیه کنید. اما انتخاب یک شرکت مناسب و با تجربه نیز در این امر، حیاتی می باشد و باید با تحقیق مناسب یک شرکت خوب و دقیق را انتخاب نمایید.

شرکت برش بتن پاسارگاد به عنوان شرکت فعال در این حوزه یکی از تخصصی ترین مجموعه ها در این بخش می باشد. که با سابقه زیاد در این حوزه توانسته است، نامی درخشان در کارنامه خود به ثبت برساند. شما نیز اگر برای سوراخ کردن سقف به منظور عبور تأسیسات نیاز به دستگاه کرگیری دارید می توانید استفاده نمایید.